Dokumenti »

Veidlapas paraugs (piemēri, lejupielāde)

Veidlapas paraugs (piemēri, lejupielāde)

Admin oktobris 8, 2015 0

Veidlapas mūsu valsts birokrātiskajā sistēmā ir ļoti daudz un katra saviem mērķiem paredzēta, tāpēc vienots paraugs, pēc kura būtu jāvadās nebūs izceļams vai izdalāms. Jebkurš veidlapas paraugs, kas tiks pievienots lejupielādei, būs brīvi rediģējams

Read More »
Pilnvaras paraugs, pamācība kā rakstīt pilnvaru

Pilnvaras paraugs, pamācība kā rakstīt pilnvaru

Admin aprīlis 16, 2013 0

Brīdis, kad Tu kā fiziska persona, kādu iemeslu dēļ nevari pats sevi pārstāvēt, realizēt savas tiesības, taču Tev konkrētais jautājums ir jāatrisina, parasti tiek pilnvarota kāda persona, kas nepieciešamo var izdarīt tavā vietā un

Read More »
Kā rakstīt ielūgumu, ielūguma paraugs

Kā rakstīt ielūgumu, ielūguma paraugs

Admin marts 5, 2013 2

Kā rakstīt ielūgumu? Ja rodas jautājums, kā rakstīt ielūgumu, galvenais, kas jāņem vērā,- lai otram cilvēkam būtu patīkami šo ielūgumu saņemt. Ielūguma paraugs sevī ietver pieklājības frāzes, uzrunas un konkrētu informāciju par to, uz

Read More »
Kā analizēt intervijas?

Kā analizēt intervijas?

Admin februāris 25, 2013 0

Kā analizēt intervijas? Intervijas analīze nepieciešama, lai novērtētu intervijas kvalitāti un intervētāja profesionalitāti. Intervijā piedalās intervētājs (cilvēks, kurš intervē) un intervējamais (cilvēks, kuru intervē). Ja nav doti noteikumi, kā analizēt interviju, tad plāna punktus

Read More »
Kā analizēt lugu?

Kā analizēt lugu?

Admin februāris 20, 2013 0

Kā analizēt lugu? Kā analizēt lugu – ar šādu jautājumu skolas laikā saskaras ikviens skolnieks, tāpēc zemāk ir doti ieteikumi, lai atvieglotu darbu. Luga – dramatiskais darbs, parasti klasiskā stilā. Rādīts teātra iestudējumam. Lugas

Read More »
Atlūguma paraugs – kā pareizi rakstīt atlūgumu

Atlūguma paraugs – kā pareizi rakstīt atlūgumu

Admin februāris 12, 2013 0

Atlūguma paraugs Kā rakstīt atlūgumu? Darba atlūgumu raksta tāpat kā iesniegumu. Atlūgumam nav īpašas, atsevišķas formas. Tas ir iesniegums darba devējam, kurā darba ņēmējs lūdz atbrīvot viņu no pašreizējā darba. Atlūgumā obligāti norādāmās lietas:

Read More »
Kā jāraksta argumentēta eseja?

Kā jāraksta argumentēta eseja?

Admin februāris 7, 2013 0

Kā jāraksta eseja? Kas ir eseja? – Argumentētā eseja ir rakstveida radošs darbs, kurā, precīzi ievērojot teksta uzbūvi, argumentēti pamatots savs viedoklis par izvēlēto tematu un pierādīta izvirzītā tēze. Argumentēto eseju raksta, lai izteiktu

Read More »
Kā rakstīt referātu (referāta titullapa, ievads, noformējums)

Kā rakstīt referātu (referāta titullapa, ievads, noformējums)

Admin februāris 4, 2013 0

Kā rakstīt referātu? Referāts, kā to nosaka Lielā padomju enciklopēdija, ir īss rakstisks grāmatas, zinātniskā darba satura izklāsts, un tajā ietilpst arī izmantoto avotu saraksts. Referāts palīdz dziļāk apgūt kādu jautājumu. Lai sāktu rakstīt

Read More »
Iesnieguma paraugs, pamācība kā pareizi rakstīt iesniegumu

Iesnieguma paraugs, pamācība kā pareizi rakstīt iesniegumu

Admin janvāris 13, 2013 6

Iesnieguma forma nav strikti noteikta. Nav konkrēti definēts iesnieguma paraugs kā rakstīt iesniegumu, to katrs pats izvēlas individuāli, taču ir vispārpieņemti principi iesnieguma rakstīšanā. Obligāti jābūt norādītiem adresātiem un iesnieguma saturā jānorāda vēlmes, mērķi,

Read More »
Kā glabāt savus dokumentus uz cita diska.

Kā glabāt savus dokumentus uz cita diska.

Admin janvāris 10, 2012 0

Katram no mums uz datora atrodas daudz svarīgi dokumenti, fotogrāfijas, citi materiāli, tāpēc vēl jo vairāk būtu neveiksme tos pazaudēt. Noklusēti Windows sistēmās dokumenti un fotogrāfijas tiek glabāti mapē „My Documents”, kura parasti atrodas

Read More »