Kā aprēķināt procentus – risinājuma formula

Admin 17/02/2013 0 136,472 skatījumi
Kā aprēķināt procentus – risinājuma formula

Nezini kā aprēķināt procentus? Aprēķināt procentus var daudzos un dažādos veidos, gan uz papīra rēķināt, gan arī kalkulatorā. Skaties zemāk formulas, metodes un piemērus pēc kurām notiek procentu aprēķināšana.

Kā aprēķināt procentus?

Kas ir procents?

Procents  ir skaitlis, kas izsaka kāda daudzuma vai lieluma simto daļu. Procentu apzīmē ar procentu zīmi %. Tas nozīmē, ka, piemēram, 45% būs 45 simtās daļas jeb 45/100, jeb kā decimāldaļskaitlis tas ir 0,45. Procentus bieži lieto, lai parādītu, cik liels ir kāds lielums attiecībā pret kādu kopīgu lielumu.

Kā aprēķināt procentus?

Procentus vai daļu no skaitļa aprēķina ar reizināšanu.

Cik procentu, tik simtdaļu (un otrādi).

Lai izteiktu daļu (vai procentus) kā decimāldaļu, jāievēro sakarības:

1) daļas saucējā jābūt skaitļiem 10; 100 vai 1000.

2) cik nuļļu ir daļas saucējā, tik cipari aiz komata būs decimāldaļai!

Procentu aprēķināšanas piemēri.

  1. Cik ir 20% no 30?

Atbilde: 20% × 30 = (20 / 100) × 30 = 6.

  1. Cik ir 12% no 60?

Atbilde: 12% × 60 = (12 / 100) × 60 = 7,2.

  1. Universitātē studē 2400 vīrieši, kas ir 60% no visiem universitātes studentiem. Cik studenti pavisam kopā mācās universitātē?

Atbilde: 2400 = 60% × x, no tā seko, ka x = (2400 / (60 / 100) ) = 4000.

  1. Pagastā dzīvo 300 kaķi, no kuriem 75 ir melni. Cik procenti no visiem kaķiem ir melni?

Atbilde: 75 = x% × 300 = (x / 100) × 300, tātad x = (75 / 300 ) × 100 = 25, un tā seko, ka x% = 25%.

Ceru, ka šī īsā pamācība Tev palīdzēja saprast kā aprēķināt procentus

Leave A Response »

*