Pilnvaras paraugs, pamācība kā rakstīt pilnvaru

Admin 16/04/2013 0 109,563 skatījumi
Pilnvaras paraugs, pamācība kā rakstīt pilnvaru

Brīdis, kad Tu kā fiziska persona, kādu iemeslu dēļ nevari pats sevi pārstāvēt, realizēt savas tiesības, taču Tev konkrētais jautājums ir jāatrisina, parasti tiek pilnvarota kāda persona, kas nepieciešamo var izdarīt tavā vietā un tādējādi Tev būs nepieciešams pilnvaras paraugs.

Pēc akadēmiskās terminu datubāzes skaidrojuma jēdziens PILNVARA nozīmē:

Fiziskai vai juridiskai (pilnvarotai) personai izsniegts dokuments, kas dod tai tiesības veikt darbības pilnvaras izsniedzēja (pilnvarotāja) vārdā vai interesēs. Var būt speciālas pilnvaras, kuras izsniedz kādas vienas noteiktas darbības veikšanai; ģenerālas, kuras dod tiesības pilnvarotajai personai veikt dažādas ar vienu mērķi saistītās darbības pilnvarotāja vārdā, un universālas pilnvaras, kas pilnvarotajai personai dod tiesības veikt visas darbības pilnvarotāja vārdā un interesēs.

Pilnvaras iedala trīs apakšsadaļās:

  • Speciālpilnvaras;
  • Universālpilnvaras;
  • Ģenerālpilnavaras;

Nav stingri definēts pilnvaras paraugs, taču ir būtiskas lietas, kuras noteikti jāiekļauj rakstot pilnvaru.

Pilnvaras tekstā  jānorāda un jāiekļauj:

  • Savs vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese;
  • Iemesls, skaidrojums pilnvarojumam;
  • Pilnavarotās personas vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese;
  • Pilnvaras derīguma termiņa (konkrēts datums vai beztermiņa, vai līdz konkrēta uzdevuma izpildei);
  • Pilnvaras devēja paraksts;

Zemāk pievienoju divus pilnvaras paraugus, kas Tev noteikti ļaus labāk saprast un izprast kā uzrakstīt pilnvaru.

Pilnvaras paraugs

Pilnvaras paraugs

Pilnvaras paraugs 2

Pilnvaras paraugs

Praktisks pilnvaras paraugs sniedz Tev korektu priekšstatu par to kā pareizi rakstīt pilnvaru, kā korekti noformēt to un izvēlēties atbilstošo izvietojumu.

Pielikumā pievienoju arī pilnvaras paraugus rediģējamā formātā – doc.

Pilnvaras paraugs 1, pilnvaras paraugs 2, pilnvaras paraugs csdd

Leave A Response »

*